O firmie

  Spółdzielnia Społem PSS jest znaczącym przedsiębiorstwem na rynku garwolińskim z długą tradycją, ale również z nowymi pomysłami. Cały czas poszukuje nowych rozwiązań technologicznych oraz produkcyjnych. Mamy w swojej ofercie wiele produktów, z których jesteśmy dumni i którymi możemy śmiało się pochwalić. Miedzy innymi nasze pieczywo produkowane w szerokim asortymencie na naturalnym zakwasie chlebowym a także ,,Pasztet Garwoliński’’, który jest produktem naturalnym bez jakichkolwiek konserwantów. Dynamiczny rozwój placówek handlowych, sklepy Gama, Laboo to nowoczesne placówki handlowe oferujące bogaty asortyment produktów dobrej polskiej jakości w dobrych cenach.  Dzięki tym działaniom mimo upływu lat Spółdzielnia nadal gromadzi wokół siebie zarówno licznych kontrahentów jak również i nowych klientów.

,,Istniejemy żeby osiągnąc sukces,
            bedąc blisko domu klienta i jego potrzeb
''.


    Działalność spółdzielni obejmuje dwanaście placówek handlowych, bar "Smakosz" oraz piekarnię. W Garwolinie zaczyna się historia sklepów "LUX". To tu powstało logo sklepu. Spółdzielnia stała się prekursorem i inicjatorem powstania tej sieci. W roku 2004 za konsekwentne wprowadzenie do polskiego handlu nowatorskich rozwiązań została nagrodzona nagrodą "Kapelusz Merkurego". Wyrażamy przekonanie, że nasza firma mająca długotrwałą tradycję i doświadczenie w pokonywaniu różnych trudności, jak również umiejętności wdrażania nowoczesnych metod gospodarowania cieszyć się będzie nadal zaufaniem dotychczasowych klientów oraz będzie pozyskiwać nowych sprzymierzeńców. Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz do korzystania z usług sieci placówek detalicznych usytuowanych na terenie miasta Garwolin

Historia "Społem" Garwolin

    W roku 1908 powstało Stowarzyszenie Spożywców w Garwolinie , a działalnością swoją obejmowało teren powiatu garwolińskiego. Założycielami garwolińskiego stowarzyszenia byli; Antoni Daszewski, Jan Bednarek, Jan Furmanik, Stanisław Modrzewski i inni. Stowarzyszenie borykało się z konkurencją prywatnych sklepikarzy i z niedostatkiem środków finansowych. Stałe ceny i dobra jakość sprzedawanych towarów budziły zaufanie i przyciągały klientów. Liczba członków wzrastała. Wybuch I wojny światowej przyniósł wiele zmian politycznych i gospodarczych oraz zmianę warunków pracy. Stowarzyszenie prowadziło wyścig z drożyzną, która niweczyła to, co wnosili członkowie w formie udziałów. Władze okupacyjne nie utrudniały rozwoju Stowarzyszenia. W momencie odzyskania niepodległości państwowej w 1918 roku sytuacja gospodarcza była trudna. Zarząd borykał się z dużymi trudnościami w aprowizowaniu swych sklepów. Niewystarczające przydziały kartkowe i brak towarów na rynku stwarzały niebywałe trudności. Często trzeba było kupować towary od prywatnych kupców za wysokie ceny. Od 2 stycznia 1921 roku garwolińskie Stowarzyszenie przyjęło nową nazwę , Spółdzielnia Spożywców w Garwolinie z odpowiedzialnością i udziałami’’. Obok zarządu i walnego zgromadzenia ustawa wprowadziła nowy organ- radę nadzorczą. Od 2 lipca 1921 roku zniesiona została polityka prowizyjna i wprowadzono system wolnego handlu. Wybuch II wojny światowej zmusił garwolińską Spółdzielnię Spożywców do wytężonej działalności od pierwszych dni pamiętnego września. To ona głównie przyjęła na siebie zaopatrzenie miejscowej ludności. Sklepy Spółdzielni były otwarte a ich załogi pracowały ze zdwojoną energią starając się zaspokoić zwiększone potrzeby. W czasie bombardowania Garwolina 8 i 9 września pożar zniszczył całkowicie budynki i majątek ruchomy. Spółdzielnia uruchomiła swą działalność gospodarczą już 8 listopada 1939 roku. W następnych latach okupacji ilość członków Spółdzielni stopniowo wzrastała i w dniu 31 grudnia 1942 roku wynosiła 595 osób. W latach 1943 i 1944 organizowane były kursy dla kobiet: gotowania, przetwórstwa, szycia, ogrodnictwa i inne, które z dniem 1 kwietnia 1944 roku zostały przez Niemców zakazane. Spółdzielnia garwolińska udzielała pomocy finansowej Batalionom Chłopskim i Armii Krajowej. Zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze i polityczne po II wojnie światowej również odcisnęły piętno na działalności Spółdzielni, która ciągle starała się być wierna idei, dla której powstała. Starała się w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby konsumpcyjne i społeczno- kulturalne mieszkańców miasta i powiatu garwolińskiego. W raz z odbudową kraju rosły fundamenty spółdzielni wpisując w świadomość mieszkańców markę ,,Społem’’. Przybyły liczne lokale sklepowe, w których Spółdzielnia uruchomiła swoją działalność. W roku 1957 posiadała 25 sklepów, 22 kioski w mieście i jeden kiosk w Trąbkach, masarnie i cztery piekarnie. W latach 70-tych nastąpiły w Spółdzielni zmiany organizacyjne związane ze zmianami w podziale administracyjnym kraju. Z dniem 1 lipca 1975 roku powołana została do życia Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach do której zostaje przyłączony Oddział w Garwolinie. Lata 80-te to najtrudniejszy okres w zakresie zaopatrzenia w artykuły zarówno spożywcze jak i przemysłowe. Króluje system nakazowo rozdzielczy, łącznie z szeroko wprowadzonymi kartkami. Pozostały w pamięci społeczeństwa puste półki sklepowe, nieprzerwane kolejki, zakupy nacechowane paniką oraz brak zaufania do handlu. Nie mniej jednak jest w tym okresie bardzo ważna data dla Spółdzielni. To 19 maja 1983 r. kiedy to uzyskuje ona samodzielność gospodarczą i można powiedzieć ze narodziła się po raz drugi. To właśnie ta namiastka samodzielności, którą odzyskała w 1983r. przygotowała Spółdzielnię do tych wszystkich zmian, które nastąpiły w 1989r. Rok ten zapisał się nie tylko w historii spółdzielczości, ale dla całego kraju jako rok głębokich przemian. Rozpoczęła się prywatyzacja handlu, przy jednoczesnej tendencji do niszczenia struktur państwowych, ale również i spółdzielczych ( niesłusznie tak często utożsamianych jako wytwór socjalistycznej gospodarki państwowej ) Dopiero następne lata zaczęły się charakteryzować większą stabilizacją oraz pewnością, że spółdzielnia jako jedna z form własności prywatnej zostanie zachowana. Dzisiaj ,,Społem’’ to firma nowoczesna o strukturze organizacyjnej zarządzania przez jednoosobowy Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Spółdzielnia zatrudnia obecnie 94 osób i zrzesza 428 członków z pełnym udziałem. Członkowie i pracownicy Spółdzielni to ludzie zaangażowani, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, których dewizą jest rzetelność i uczciwość kupiecka co w dzisiejszych czasach zdaje się nie być powszechną. Działalność PSS w Garwolinie to 8 sklepów ( w tym 4 branży spożywczej i 4 przemysłowej ), bar ,,Smakosz, Zaklad Produkcji Pasztetu oraz Piekarnia.