Aktualności

zmiany w Regulaminie programu lojalnosciowego ,,Społem znaczy razem''

dodano: 2020-06-30

Aneks nr 1

                Do Regulaminu programu lojalnościowego ,,Społem znaczy razem’’ z dnia 01.07.2020r

  1. Organizator wprowadza w Regulaminie programu lojalnościowego ,,Społem znaczy razem’’ następujące zmiany                                                                                &6 pkt3 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1punkt, natomiast za zgromadzone 125punktów przysługuje bon o wartości10złotych, za 250punktów przysługuje bon o wartości 20złotych a za 500punktów przysługuje 50 złotych. Podane wartości maja charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.

 

           &6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec stycznia każdego roku. (Pierwsza dezaktywacja dnia 31.01.2021r).

 

2.Zmiana regulaminu wprowadzona niniejszym aneksem wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty powiadomienia uczestników programu na stronie www.garwolin.spolem.org.pl

3.Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegaja zmianie.